Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina Prop. 2021/22:255

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag som innebär att Sverige bistår Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Ladda ner:

Förslag lämnas om bemyndiganden att skänka försvarsmateriel i form av pansarskott, robotar av typen sjömålsrobot 17, automatgevär och ammunition till automatgevär, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid. Förslag lämnas även om att ytterligare medel ska anvisas för ekonomiskt stöd till Ukraina och för återanskaffning av materiel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...