Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter Prop. 2022/23:121

Publicerad

I propositionen lämnas förslag att införa en uppgifts- och dokumentationsskyldighet för betaltjänstleverantörer.

Ladda ner:

Förslagen innebär i huvudsak följande:

  • En betaltjänstleverantör är under vissa förutsättningar skyldig att till
    Skatteverket lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar.
  • Betaltjänstleverantörer ska dokumentera de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.
  • Skatteverket kan ta ut dokumentations- respektive rapporteringsavgift
    av en betaltjänstleverantör som inte fullgör sina skyldigheter.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...