Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer Dir. 2020:106

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska genomföra det så kallade PSP-direktivet i svensk rätt. Direktivet innebär bland annat nya krav på betaltjänstleverantörer att redovisa uppgifter till Skatteverket om vissa transaktioner som de genomför. Syftet är att upptäcka och hindra momsfusk.

Ladda ner:

Det nya PSP-direktivet beslutades inom EU under våren 2020 och reglerna ska börja tillämpas i medlemsländerna från den 1 januari 2024.

De nya reglerna som följer av direktivet innebär bland annat att betaltjänstleverantörer som till exempel banker blir skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket om vissa gränsöverskridande transaktioner som de förmedlar. Det kan till exempel vara fråga om betalningar som görs vid e-handel. Skatteverket kommer i sin tur att skicka uppgifterna vidare till ett centralt elektroniskt system i EU som kallas CESOP.

Syftet med det nya regelverket är att stärka unionens och medlemsländernas möjligheter att upptäcka och stoppa momsbedrägerier.

Utredningens uppdrag blir att titta på hur EU-direktivet kan genomföras i Sverige, bland annat ska utredningen se till att genomförandet fungerar med de regelverk som betaltjänstleverantörer har att förhålla sig till i dag. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i god tid så att betaltjänstleverantörer och Skatteverket har möjlighet att bygga upp sina system innan den nya uppgiftsskyldigheten träder i kraft.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...