Hoppa till huvudinnehåll

Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation Prop. 2023/24:148

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i taxitrafiklagen (2012:211). För det första föreslås att den beloppsgräns som utlöser skyldigheten att lämna en särskild prisuppgift vid taxifärd dels ska höjas, dels ska knytas till prisbasbeloppet i stället för att anges med ett nominellt belopp. För det andra föreslås att huvudregeln om lägsta ålder för innehav av taxiförarlegitimation ska innebära att åldern sänks från 21 år till 20 år.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...