Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om nordiskt samarbete under 2001 SKR 2001/02:90

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 2001 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.