Årsredovisning för staten 2003 ID-nummer: 2003/04:101