Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Skr 2004/05:4

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen presenteras regeringens arbete i riktning mot en samstämmig politik för global utveckling. Det övergripande målet att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling gäller för alla politikområden. I den samlade politiken för global utveckling skall alla politikområden dra åt samma håll.