Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Skr. 2004/05:130

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen överlämnade den 25 maj 2005 den årliga skrivelsen med utvärdering av AP-fondernas verksamhet till riksdagen. Utvärderingen visar bl.a. att AP fondernas tidigare förluster återvunnits och att det ackumulerade resultatet sedan 2000 nu är positivt, om än med liten marginal. Denna gång granskas även AP-fondernas förvaltningskostnader. Regeringen avser att, med utgångspunkt i den utvärdering som genomförts, inleda en dialog med styrelserna med syfte att förbättra fondernas kostnadseffektivitet. Riksdagen har tagit del av skrivelsen och den 16 november 2005 beslutade riksdagen att avsluta ärendet utan att vidta några åtgärder.
Laddar...