Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr 2005/06:102

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller uppgifter om utvecklingen i kommuner och landsting i landet. Den inleds med en övergripande beskrivning av ekonomi, personal och organisationsfrågor. Sedan följer redovisningar av de stora kommunala verksamheterna - hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildningsväsende - och hur dessa utvecklas i förhållande till de nationella mål som finns för varje verksamhet. Dessutom redovisas utvecklingen av de kommunala välfärdstjänsterna sedan 1970 översiktligt i ett särskilt avsnitt.
Laddar...