Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utrikesdepartementet

Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Skr. 2007/08:140

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna skrivelse redogör regeringen för statens engagemang och åtaganden inom standardiseringsområdet. Utgångspunkten för skrivelsen är att en allt snabbare globaliseringsprocess är på väg att förändra villkoren för standardisering. För ett exportberoende land som Sverige är det viktigt att utvecklingen av standardiseringsarbetet i vår omvärld stämmer överens med svenska intressen och prioriteringar. Skrivelsen belyser standardiseringens möjligheter som horisontellt instrument för konkurrenskraft och dess betydelse för bl.a. produktsäkerhet och hållbar utveckling. Den visar att delaktighet och inflytande i arbetet med framtagande av standarder är nödvändigt för att tillgodose samhällets krav på säkerhet, effektivitet och hållbar utveckling.
Laddar...