Skrivelse från Statsrådsberedningen

The Swedish Reform Programme for Growth and Employment 2008-2010

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2008-2010, på engelska.