En märkbar förändring i företagens vardag - Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet 2009/10 N2010.20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete under perioden 2006-2010. Redogörelsen avser framför allt utvecklingen och resultatet av regelförenklingsarbetet under den aktuella perioden. Vidare redogörs för det arbete som bedrivits i Regeringskansliet och på myndigheter fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren 2010 inom ramen för det fjärde förenklingsuppdraget. Som en bakgrund till den utveckling som har skett de senaste åren beskrivs förenklingsfrågorna fram till 2006.
Detta är en formgiven utgåva av Regelförenklingsarbetet, skrivelse 2009/10:226