Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden Skr. 2011/12:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens stöd till studieförbunden (RiR 2011:12).