Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram? Skr. 2013/14:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer - når förmånerna fram? (RIR 2013:7). Regeringen instämmer i att det är bekymmersamt att det finns ett stort mörkertal inom bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet och avser att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att undersöka mörkertalet för förmånerna samt att bedöma vilka förbättringar i informationen som behöver göras.

Laddar...