Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om nordiskt samarbete 2016 Skr. 2016/17:90

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2016 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Ladda ner: