Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning Skr. 2018/19:129

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RiR 2019:5). Riksrevisionens övergripande slutsats är att centralmuseerna bedriver ett säkerhetsarbete som inte i tillräcklig utsträckning garanterar en rimlig grad av säkerhet för föremålen i samlingarna och att Riksantikvarieämbetet kan göra mer för att inom ramen för sitt uppdrag stödja museernas säkerhetsarbete.

Ladda ner:

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser och konstaterar att Riksrevisionen inte har lämnat några rekommendationer till regeringen. Regeringen kommer att ta upp de iakttagelser och rekommendationer som riktar sig till enskilda myndigheter i
myndighetsdialogerna för att säkerställa att dessa vidtar lämpliga åtgärder. Regeringen kommer att fortsätta att aktivt följa hur säkerhetsarbetet i centralmuseernas samlingsförvaltning utvecklas.

Laddar...