Skrivelse från Kulturdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av kulturområdets institutioner Skr. 2019/20:6

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner (RiR 2019:10).

Ladda ner: