Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 Skr. 2019/20:180

Publicerad

I denna skrivelse lämnas en redogörelse av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat stöd från fonden under 2019.

Ladda ner:

Vidare redogör regeringen för sin bedömning av
Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar
fördelningen av stöd inom olika områden. I skrivelsen anges också
områden som enligt regeringen bör prioriteras vid kommande fördelning
av stöd från Allmänna arvsfonden.