Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden Skr. 2020/21:53

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om riktade statsbidrag ger goda förutsättningar att motverka sociala problem i socioekonomiskt utsatta områden. I rapporten rekommenderar Riksrevisionen regeringen och Regeringskansliet att öka andelen fleråriga riktade statsbidrag, att göra analyser inför införandet av nya statsbidrag för att veta hur de kan tänkas påverka det lokala arbetet i socioekonomiskt utsatta områden och att förbättra uppföljningarna av dessa statsbidrag.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i de
övergripande iakttagelserna. Även om regeringens skrivelse rör styrningen med sådana riktade statsbidrag som granskningen omfattar, är regeringens bedömningar i vissa fall tillämpliga även på andra typer av riktade statsbidrag. Regeringen har på flera områden inlett ett arbete med att utveckla en mer strategisk styrning med riktade statsbidrag. Vidare har en översyn av förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning och kommittéförordningen påbörjats. Dessa insatser tar till viss del sikte på det som Riksrevisionen framfört om att öka andelen fleråriga riktade statsbidrag och att förbättra analysen och uppföljningarna inför införandet av nya statsbidrag. Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer kommer att vara värdefulla i det fortsatta utvecklingsarbetet och vid beredningen av nya statsbidrag.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.

Laddar...