Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar Skr. 2022/23:36

Publicerad

Riksrevisionen har i rapporten Statliga insatser för att stimulera investeringar i datacenter (RiR 2022:18) granskat de statliga insatserna för att stimulera investeringar i datorhallar.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det är osäkert om statens insatser för att stimulera investeringar i datorhallar har givit de avsedda näringspolitiska effekterna.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att göra en översyn av nedsättningen av energiskatten för datorhallar grundad på en utvärdering av nedsättningens konsekvenser och genomföra åtgärder för att koppla ihop statliga insatser kring datorhallar med de energipolitiska målen. Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att förtydliga i styrningen av det statliga investeringsfrämjandet att det ingår i uppdraget att informera om nationella sakpolitiska mål av betydelse för varje investeringsområde. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser, och i budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att skattelättnaden för datorhallar avskaffas.

I och med denna redovisning anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...