Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället Skr. 2023/24:22

Publicerad

Regeringen redovisar sina bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Tillit och kontroll – statlig bidrags-givning till civilsamhället (RiR 2023:7).

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i allt väsentligt i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen redovisar vidtagna och planerade åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.