Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet 2023/24:58

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Statens åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda (RiR 2023:15).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de statliga aktörerna inte
förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet på ett sätt
som effektivt förenar de energipolitiska grundpelarna.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som utgör ett värdefullt bidrag till regeringens fortsatta arbete med att utveckla energipolitiken och instämmer i huvudsak med Riksrevisionens bedömningar. Regeringen konstaterar att Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer ger stöd för att den omläggning av energipolitiken som regeringen nu genomför är nödvändig.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.

Laddar...