Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023 Skr. 2023/24:63

Publicerad

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) 2023 och regeringens prioriteringar för arbetet i institutionen.

Ladda ner:

Skrivelsen behandlar IMF:s övergripande bedömning och policyrekommendationer gällande den internationella utvecklingen. Vidare beskrivs institutionens arbete med övervakning, utlåning och kapacitetsutveckling för att främja ekonomisk utveckling och finansiell stabilitet. Även IMF:s resurssituation och frågor om medlemsländernas inflytande och styrning av institutionen behandlas.

Avslutningsvis redogörs för viktiga framtida frågor för institutionens
verksamhet.

Laddar...