Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål SOU 2005:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Jämställdhetspolitiska utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av jämställdhetspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet. Vidare uppdrogs åt utredningen att pröva om de samhällsförändringar som skett under den senaste tioårsperioden medför att jämställdhetspolitiken bör ges en ny inriktning. I uppdraget har även ingått att föreslå nya mål och en ny organisation på jämställdhetspolitikens område. Vi har således haft i uppdrag att dels göra en översyn av politikområdet jämställdhetspolitik, dels undersöka hur jämställdhet får genomslag i andra politikområden. Utredningen lämnar ett betänkande i två delar: - Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66) samt - Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen Utredningen publicerar också ett särtryck med sammanfattningen.