Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Utländsk näringsverksamhet i Sverige SOU 2010:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utländsk näringsverksamhet i Sverige - En översyn av lagstiftningen om utländska filialer i ett EU-perspektiv.

Den 21 december 2009 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m. Utredningen har antagit namnet Filiallagsutredningen.