Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Att skapa arbeten - löner, anställningsskydd och konkurrens SOU 2010:93

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2011 har beställt 12 forskningsrapporter och i detta betänkande publiceras tre rapporter på temat "Att skapa arbeten". Rapporterna handlar om den svenska lönebildningen, anställningsskyddet och konkurrens på produktmarknaden:

  • Fungerar den svenska lönebildningen?
  • Det svenska anställningsskyddet
  • Konkurrens och sysselsättning - en empirisk studie av fem marknader