Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg SOU 2011:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg i syfte att göra lagen mer systematisk, effektiv, användarvänlig och lättare att överblicka.

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om åtgärder mot förorening från fartyg ersätts med en ny lag med samma namn. Den nya lagen disponeras på ett tydligare sätt än i dag genom att bland annat de grundläggande förbuden mot utsläpp av skadliga ämnen från fartyg förs till lagen. Dessutom föreslås ett antal ändringar i sak, i första hand för att anpassa regelverket till den internationella regleringen på området.