Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Bättre miljö - minskade utsläpp SOU 2011:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen lämnar förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010, det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED, ska kunna genomföras i svensk rätt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...