Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Framtidens högkostnadsskydd i vården SOU 2012:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 juni 2011 att tillsätta en utredning med uppgift att göra en översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. (dir. 2011:61). Från och med den 10 augusti 2011 förordnades landshövdingen Bo Könberg som särskild utredare. Utredningen antog namnet Vårdavgiftsutredningen (S 2011:08). I betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården redovisar utredningen sitt uppdrag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition