Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Sänkta trösklar - högt i tak (lättläst) SOU 2012:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sammanfattning på lättläst svenska

Det är viktigt att människor som kan arbeta
och vill arbeta
ska få ett arbete.
Det är viktigt också för hela samhället.
Fler personer med funktionsnedsättning
och nedsatt arbetsförmåga
måste få arbete.

Utredningen ska lämna förslag till
hur arbetsmarknadspolitiken ska se ut
så att personer med funktionsnedsättning
och nedsatt arbetsförmåga
lättare ska kunna få ett arbete
och också behålla ett arbete.

Utredningen säger att det viktigaste är
att alltid tänka på
vad varje människa vill,
kan och behöver.
Alla personer med funktionsnedsättning
och nedsatt arbetsförmåga
är inte likadana.

Det är människans behov
som ska bestämma vilka lösningar
som behövs för att få arbete.
Det har utredningen tänkt på
när de skrivit förslagen.