Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Bostadstaxering - avveckling eller förenkling SOU 2012:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 februari 2011 att tillkalla en särskild utredare att utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas. Utredningen har antagit namnet Bostadstaxeringsutredningen.

Den 21 augusti 2012 överlämnade utredningen sitt betänkande ”Bostadstaxering – avveckling eller förenkling", SOU 2012:52.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...