Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En digital agenda i människans tjänst - Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter SOU 2013:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Hur står det till med digitaliseringen av Sverige och hur kan man mäta det? Det första delbetänkandet från Digitaliseringskommissionen syftar till att visa en startpunkt för mätningen av det digitala Sverige. Kommande mätningar kommer att utgå från den ansats som presenteras och som bland annat kan utgöra en grund för att formulera insatser och förslag för att nå it-politikens mål. Härifrån kommer fortsatt arbete att ske, härifrån kan utredningen se och analysera utvecklingen.

För att komma till denna startpunkt och där få en bild av status och aktivitet inom den digitala agendans olika sakområden utgår Digitaliseringskommissionen från tre aspekter: arbetet med indikatorer, uppföljning av insatser och åtgärder i agendan samt kartläggning av sakområdenas ekosystem, det vill säga en kartläggning av aktörer verksamma inom de olika sakområdena.

Utöver detta har utredningen också kartlagt tidigare initiativ på it-området och de förslag som dessa initiativ tagit fram. I vissa avseenden berör Digitaliseringskommissionen samtliga 22 sakområden i den digitala agendan, men fokuserar särskilt på fem av dessa områden:

  • Digitalt innanförskap
  • Jämställdhet
  • Skola och undervisning
  • Digital kompetens
  • Entreprenörskap och företagsutveckling

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...