Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag i korthet:
- Två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag
- En informationshantering som utgår från individens behov
- En informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten
- En informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
- En informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.

Lagstiftningskedjan