Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkolholpolitik SOU 2014:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Alkoholleveransutredningen (S 2014:1) har haft i uppdrag att bedöma dels vilka typer av åtgärder vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker som är tillåtna respektive otillåtna idag, dels vilka sådana åtgärder som, med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet, bör vara tillåtna respektive otillåtna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition