Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning SOU 2014:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I delbetänkandet redovisas kartläggningsdelen av uppdraget som innebär att i fråga om myndigheterna under Miljödepartementet
1. kartlägga rådande myndighets- och verksamhetsstruktur, ansvarsfördelning och funktioner,
2. beskriva de strukturella förändringarna av den statliga miljöförvaltningen under senare decennier och
3. kartlägga myndigheternas effektivitet och ändamålsenlighet utifrån angivna resultatmål.

Kartläggningen fokuserar på myndigheternas och organisationernas uppdrag och regeringens styrning av dem.

Slutbetänkandet i utredningen lämnas 31 mars 2015.