Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna SOU 2015:68

Publicerad

Ladda ner:

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen överlämnade den 30 juni 2015 sitt betänkande " Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna" till regeringen.  I uppdraget ingick att se över beskattningen av livförsäkringsföretagen. Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att trygga pensionsutfästelser mer neutrala gentemot varandra, samt för att underlätta byte av tryggandeform.

Laddar...