Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

För digitalisering i tiden SOU 2016:89

Publicerad

Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition