Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Lån och garantier för fler bostäder SOU 2017:108

Publicerad

Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att ett bostadsprojekt ska kunna förverkligas.

Ladda ner:

Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar
för ny- och ombyggnad av bostäder, så att problem med finansieringen inte ska stå i vägen för en önskad volym på bostadsbyggandet.

Utredningen gäller produktionsinriktade styrmedel, som
kan underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder,
med fokus på svagare bostadsmarknader och mindre byggaktörer. En
viktig aspekt är att finansiering av bostäder måste fungera även under
tider med ekonomisk instabilitet. I enlighet med direktiven ligger tonvikten på att utvärdera de nuvarande statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande och att ta fram förslag till ett system med statliga topplån.