Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Alkoholreklam i sociala medier med mera SOU 2017:113

Publicerad

Regeringen uppdrog 2016 åt en särskild utredare att föreslå hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier. Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor lämnade den 15 januari 2017 sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Några av utredningens förslag i korthet

Reglering av marknadsföring av alkohol i digitala medier

Utredningen föreslår att kommersiella annonser på sociala medier inte får användas vid marknadsföring av alkohol med mera. Överträdelse av förbud ska kunna sanktioneras med en marknadsstörningsavgift.

Tillverkning utanför skatteupplag

Utredningen föreslår att godkända upplagshavare endast får tillverka alkoholdrycker med mera inom så kallade skatteupplag. Tillverkningslokalerna ska vara ändamålsenliga. Tillverkningen av alkoholdrycker får inte påbörjas innan verksamheten anmälts till Folkhälsomyndigheten.

Ordningen kring försäljning av folköl blir kvar

Den nuvarande ordningen med anmälan av försäljning av folköl blir kvar.

Lokal och visst avgränsat utrymme

Utredningen föreslår att reglerna kring så kallade cateringstillstånd ändras så att servering tillåts utomhus i ett tydligt avgränsat utrymme i anslutning till serveringslokalen.

Skyldighet att underrätta om misstänkt brott mot alkohollagen försvinner

Utredningen föreslår att bestämmelsen att Skatteverket är skyldigt att underrätta Folkhälsomyndigheten om misstänkt brott mot alkohollagen försvinner.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2019.