Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet SOU 2018:91

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. Utredningen föreslår bl. a. att en informationsskyldighet avseende skatteupplägg införs i Sverige.