Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019_20

Publicerad

Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Ladda ner:

En av Sveriges största yrkesgrupper

Yrkesgruppen undersköterska är en av Sveriges största yrkesgrupper
och består av personal som besitter viktig kompetens för att
kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ska kunna upprätthållas.

Relativt utbredd kompetensbrist

Utredningens kartläggning visar på relativt utbredda kompetensbrister  hos yrkesgruppen. Bristerna har en direkt effekt på hur man utför sina arbetsuppgifter. Det kan ses som en konsekvens av att undersköterskeyrket hittills varit oreglerat vilket innebär att vem som helst kan anställas som undersköterska och genomföra vårdåtgärder utan relevant utbildning.

Det är huvudmännens och arbetsgivarnas ansvar att se till att rätt kompetens finns för arbetsuppgifterna så att arbetsfördelningen bidrar till en effektiv verksamhet med kvalitet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Reglering av yrket undersköterska

    En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård och omsorg

    Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård- och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

    I lagrådsremissen föreslås att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Proposition (1 st)

Laddar...