Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Framtidens kemikaliekontroll SOU 2019:45

Publicerad

Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har haft i uppdrag att:

  • kartlägga möjligheter, hinder och tidigare insatser inom relevanta
    EU-rättsakter för gruppvis hantering av ämnen,
  • föreslå strategier för framtida gruppvis reglering och, vid behov, nödvändiga ändringar av relevanta EU-rättsakter för gruppvis hantering av ämnen,
  • sammanställa det vetenskapliga kunskapsläget, kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns i olika relevanta EU-rättsakter och tidigare insatser på området för kombinationseffekter, och
  • föreslå strategier för att möjliggöra reglering baserad på eller med hänsyn till kombinationseffekter, föreslå andra strategier för att minska riskerna och, vid behov, föreslå nödvändiga ändringar av relevanta EU-rättsakter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidens kemikaliekontroll

    Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition