Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad SOU 2019:47

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2019 utarbetas inom Finansdepartementet under ledning av enheten för ekonomisk-politisk analys. I samband med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Dessa publiceras som fristående bilagor till utredningen. Av huvudbetänkandet framgår hur bilagorna har använts i utredningens arbete.

Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om jobbpolarisering på den svenska arbetsmarknaden. Med jobbpolarisering avses att låg-och höglönejobb växer relativt jobb med mer genomsnittliga löner. Syftet är att belysa hur viktigt framsteg inom datorteknologi är, jämfört med andra förklaringar, som drivande faktor bakom de senaste decenniernas jobbpolariseringen på svensk arbetsmarknad Dessutom undersöks hur jobbpolariseringen påverkat lönespridningen.