Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster? SOU 2019:48

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2019 utarbetas inom Finansdepartementet
under ledning av enheten för ekonomisk-politisk analys. I samband
med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Dessa publiceras
som fristående bilagor till utredningen. 

Utbudet av formell utbildning för vuxna i Sverige är bland de största
i världen. Denna rapport söker besvara frågan om utbildning för
vuxna påverkar inkomster och jobbchanser. Detta görs med hjälp av
resultat från nya analyser och genom att sammanfatta tidigare
forskning. Syftet är att tillhandahålla ett kunskapsunderlag som kan
vara ett stöd i utformningen av den framtida utbildningspolitiken.

Laddar...