Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen SOU 2019:59

Publicerad

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Delegationen har haft i uppdrag att motverka överutnyttjande av och
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande
skattefinansierade eller skattesubventionerade system. Uppdraget
har varit att bidra till att de resurser som fördelas genom dessa
system endast kommer dem till del som resurserna är avsedda för.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...