Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Avfallsbeskattning – En fråga om undantag? SOU 2022:9

Publicerad

Undantagsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...