Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Avfallsbeskattning – En fråga om undantag? SOU 2022:9

Publicerad

Undantagsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition