Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46

Publicerad

Delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland av Renmarkskommittén.

Ladda ner:

Kommittén har  getts i uppdrag att i ett delbetänkande

 • bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes 
  hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske
 • analysera vilken rätt till upplåtelser av jakt och fiske som tillkommer samebyarna på de delar av deras byområden som ligger inom 
  statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, om någon ensamrätt till upplåtelser genom urminnes hävd inte kan konstateras i området
 • ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller
  småviltsjakt eller om den gäller allt vilt
 • analysera vad ensamrätten till upplåtelser av jakt och fiske får för 
  konsekvenser för statens avtal om nyttjanderättsupplåtelser inom 
  områdena
 • bedöma vad samebyarnas ensamrätt till upplåtelser av jakt och
  fiske får för betydelse för Samefondens intäkter och arbete
 • lämna förslag till en reglering av upplåtelsebestämmelserna i rennäringslagen som ska kunna gälla tillfälligt till dess att en ny permanent reglering finns på plats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén

  Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

 • En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske

  En parlamentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen (1971:437). Kommittén ska även analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...