Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Uruguay om ömsesidigt avskaffande av viseringstvånget, Montevideo den 10 och 12 februari 1960 SÖ 1992:88

Publicerad

Ladda ner: