Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ministeriella noter med Tanzania rörande användning av överföring av reservation avseende utvecklingssamarbete under budgetåret 1972/73, Dar es Salaam den 9 april 1974 SÖ 1974:92

Publicerad

Ladda ner: