Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om förlängning av deklarationen om Filippinernas provisoriska anslutning till det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), Genève den 21 november 1975 SÖ 1976:147

Publicerad

Ladda ner: